Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

hồ sơ xin giấy giấy ce

  1. NGÂN2503

    Toàn quốc Đăng Ký Chứng Nhận CE Cho Khẩu Trang Các Loại

    CE là từ viết tắt của Conformite Europeenne hay chính là chứng nhận CE Marking cho biết sản phẩm tuân theo luật của Liên minh Châu Âu (EU) và cho phép sản phẩm được lưu thông tự do trong thị trường châu Âu. Thông qua việc gắn dấu CE lên sản phẩm, nhà sản xuất tuyên bố dựa trên trách nhiệm của họ...
Top