Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

hỗ trợ modbus gateway

  1. BKAII

    Toàn quốc USR-N510: Bộ chuyển đổi RS232/RS485/RS422 sang Ethernet hỗ trợ Modbus Gateway

    USR-N510 là bộ chuyển đổi tín hiệu hai chiều serial sang Ethernet được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp của hãng USR được BKAII phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Thiết bị cho phép chuyển đổi dữ liệu từ cổng vật lý RS232/RS485/RS422 sang Ethernet và ngược lại. Đồng thời, USR-N510 hỗ...
Top