Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

hạt nhựa sinh học

  1. B

    Toàn quốc NHỰA SINH HỌC BIOSTARCH

    Thân thiện môi trường Sản phẩm có khả năng phân huỷ trong thời gian ngắn dưới tác động vi sinh vật và độ ẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây nên. An toàn khi sử dụng Sản phẩm nhựa sinh học của Biostarch không chứa bất kỳ thành phần độc hại hay kim loại nặng nào. Có thể tái...
  2. B

    Toàn quốc Hạt nhựa sinh học BIO40E

    Sản phẩm hạt nhựa sinh học BIOSTARCH BIO40E là hạt nguyên liệu kết hợp giữa nguồn nguyên liệu tái tạo là tinh bột và nhựa dầu mỏ truyền thống. Việc kết hợp nhằm giảm thiểu thành phần dầu mỏ và tăng khả năng phân huỷ trong thời gian ngắn, hạn chế sự ô nhiễm từ rác thải nhựa không phân huỷ...
Top