Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

hạt nhựa trao đổi ion

  1. H

    Toàn quốc Tái sinh hạt nhựa trao đổi ion như thế nào?

    Tái sinh hạt nhựa trao đổi ion sẽ được thực hiện bằng dung dịch muối khi nhựa đã loại bỏ rất nhiều độ cứng từ nước cấp mà không còn ion natri còn lại trên nhựa để thay thế. Nhựa trao đổi ion được sử dụng hiệu quả cho làm mềm nước, khử kiềm nước và khử khoáng nước. Hoạt động trao đổi ion về cơ...
Top