Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

học chứng chỉ thẩm định giá

  1. P

    Hồ Chí Minh Tuyển sinh lớp nghiệp vụ thẩm định giá

    Mở khóa học nghiệp vụ thẩm định giá THÔNG BÁO TUYỂN SINH Khóa học nghiệp vụ Thẩm định giá (phục vụ kỳ thi thẻ Thẩm định viên về giá của Bộ Tài Chính) Thực hiện Thông tư 204/2014/TT-BTC ban hành ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính “Về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ...
Top