Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

học dự toán

  1. B

    Đà Nẵng Khóa học đo bóc khối lượng, dự toán chỉ 1.000.000đ/ 10 buổi.

    Khóa học đo bóc khối lượng, dự toán chỉ 1.000.000đ/ 10 buổi. KHÓA HỌC ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG-DỰ TOÁN- THANH QUYẾT TOÁN- ĐẤU THẦU CẤP TỐC. Gía sinh viên cực kỳ ưu đãi chỉ với 1.000.000đ/ Khóa học. Phương thức hoạt động: " CẦM TAY CHỈ VIỆC "; " HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC VIỆC" * Mục tiêu : - Chắc lọc những...
Top