Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

học kế toán viên nhà nước

 1. N

  Toàn quốc Khóa học Kế toán hành chính sự nghiệp tuyển sinh khắp cả nước ( Tel/Zalo: 0902 86 86 81 )

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1. Mục Tiêu: - Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ kế toán thuộc các thành phần kinh tế, đưa hiệu quả quản lý tài chính cao - Kết thúc khóa học cần phải làm được những điểm sau: + Tổng hợp tất...
 2. N

  Toàn quốc Mở lớp Kế toán hành chính sự nghiệp tại Hải Phòng, Hà Nội, HCM ( Tel/Zalo: 0902 86 86 81 )

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1. Mục Tiêu: - Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ kế toán thuộc các thành phần kinh tế, đưa hiệu quả quản lý tài chính cao - Kết thúc khóa học cần phải làm được những điểm sau: + Tổng hợp tất...
 3. VKduyen

  Hải Phòng tuyển sinh lớp HỌC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP tại HP, HCM, HN....

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1. Mục Tiêu: - Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ kế toán thuộc các thành phần kinh tế, đưa hiệu quả quản lý tài chính cao - Kết thúc khóa học cần phải làm được những điểm sau: + Tổng hợp tất...
 4. VKduyen

  Hải Phòng TUYỂN SINH LỚP HỌC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1. Mục Tiêu: - Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ kế toán thuộc các thành phần kinh tế, đưa hiệu quả quản lý tài chính cao - Kết thúc khóa học cần phải làm được những điểm sau: + Tổng hợp tất...
Top