Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

hidortecma

  1. P

    Toàn quốc Chống thấm Hyperstop

    THANH TRƯỞNG NỞ WATER STOP RX 101 1.Mô tả: Waterstop RX 101 là một sản phẩm gốc sodium bentonite (vô cơ, không có amiang hay nhựa đường) gồm butyl rubber-hydrocarbon, bentonite, volatile matter, cung cấp giải pháp chống thấm mạch ngừng bê tông hiệu quả nhờ tính năng luôn mềm dẻo, trương nở khi...
Top