Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

hidrotecma

  1. P

    Toàn quốc Chống thấm Hidrotecma

    CHỐNG THẤM TRƯỜNG AN® | Hidrotecma-SP là một hợp chất hóa học có công thức dựa trên những sodium silicat biến tính và những hoạt chất khác gốc nước. Khi được xử lý trên những bề mặt vữa hoặc bê tông, Hidrotecma-SP thấm sâu vào bên trong qua những lỗ rỗ li ti, những đường nứt nhỏ và những ống mao...
Top