Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn
Muốn SPAM thì vào đây >> Facebook Group

hiệu quả trong việc sát trùng nước aquaze

  1. L

    Hồ Chí Minh Đà Nẵng Aquaze (potassium monopersulphate)- hiệu quả trong việc sát trùng nước

    AQUAZE - Thành phần: Peroxygen (Potassium monopersulphate triple salt) Acid hữu cơ (Malid acid) Chất hoạt động bề mặt (Sodium dodecyl benzene sulphonate) Chất đệm vô cơ (Sodium hexametaphosphate, Sodium chloride, Sulphamic acid) - Công dụng: Sát trùng nước ao nuôi, hiệu quả cao trong...
Top