Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

hóa chất công nghiệp n - heptane

  1. camho

    Hồ Chí Minh Đường high fructose corn syrup 55% - Korea

    - Đường Fructose là một loại đường có nguồn gốc tự nhiên, được chế biến từ tinh bột ngô. Có vị ngọt mát, đóng gói ở dạng syrup thuận tiện cho quá trình hòa tan và chế biến đa dạng.
  2. H

    Toàn quốc Hóa chất công nghiệp N-HEPTANE

    Hóa chất công nghiệp n-Heptane là alkane mạch thẳng có công thức phân tử C7H16, là chất lỏng không màu, không tan trong nước. Khi được sử dụng như một thành phần trong nhiên liệu thử nghiệm trong các động cơ chống kích nổ, một tỉ lệ 100% Hóa chất công nghiệp n-Heptane được tính 0 điểm trong...
Top