Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn
Muốn SPAM thì vào đây >> Facebook Group

huấn luyện an toàn hóa chất

  1. L

    Toàn quốc E - chem cung cấp khóa huấn luyện an toàn hóa chất

    Căn cứ nghị định 113/2017/NĐ-CP đưa ra quy định về đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất. Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hóa chất E - chem tổ chức khóa đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất như sau như sau: I. NỘI DUNG ĐÀO TẠO 1...
Top