Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

huong dan dang ky khai sinh

  1. giamdinhgenadn

    Toàn quốc Hướng dẫn đăng ký khai sinh cho con khi chưa đăng ký kết hôn

    Cơ sở pháp lý: Luật hộ tịch năm 2014 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch Nội dung tư vấn: Quy định cụ thể về trường hợp vợ chồng chưa đăng ký kết hôn nhưng cần đăng ký khai sinh cho con theo họ bố? a. Trách nhiệm đăng ký khai sinh: được quy định đầy đủ trong Luật hộ tịch 2014 như...
Top