ies618

  1. CongtyBKAII

    Toàn quốc IES618: Switch công nghiệp 8 cổng Ethernet

    IES618 là một loại thiết bị chuyển mạch Ethernet công nghiệp dự phòng WEB, hỗ trợ các cổng Ethernet 8 * 10 / 100M (RJ45), nguồn cung cấp năng lượng đôi và 1 đầu ra chuyển tuyến tuyến đường. IES618 hỗ trợ công nghệ được cấp bằng sáng chế SW-Ring (thời gian tự hồi phục & 20ms) để nâng cao độ tin...
Top