kỹ sư cơ khí

  1. P

    Hải Phòng Tuyển dụng 02 kỹ sư cơ khí – làm việc tại Tập đoàn Thép Quán Toan.

    Tuyển dụng 02 kỹ sư cơ khí – làm việc tại Tập đoàn Thép Quán Toan. Y/C: Nam dưới 25 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí. - Thời gian: Tháng 26 công. Xoay 3 ca, 8 tiếng 1 ngày. - Lương khởi điểm: 8tr – 12tr/tháng. - Chế độ đầy đủ theo quy định của Luật lao động và quy định của công...
  2. P

    Hải Phòng Tuyển dụng 02 kỹ sư cơ khí – làm việc tại Tập đoàn Thép Quán Toan.

    Tuyển dụng 02 kỹ sư cơ khí – làm việc tại Tập đoàn Thép Quán Toan. Y/C: Nam dưới 25 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí. - Thời gian: Tháng 26 công. Xoay 3 ca, 8 tiếng 1 ngày. - Lương khởi điểm: 8tr – 12tr/tháng. - Chế độ đầy đủ theo quy định của Luật lao động và quy định của công...
Top