Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

kê khai di sản

  1. T

    Hồ Chí Minh Dịch vụ Khai nhận di sản là bất động sản

    Với đội ngũ Luật Sư nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thừa kế, dịch vụ phân chia và khai nhận di sản thừa kế của Luật Sư Riêng luôn đảm bảo tính hiệu quả, tốc độ và an tâm cho Quý khách hàng. Dịch vụ khai nhận và phân chia di sản thừa kế của Luật Sư Riêng bao gồm các công việc cụ thể sau: -...
  2. T

    Hồ Chí Minh TƯ VẤN TRANH CHẤP TÀI SẢN THỪA KẾ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

    Các trường hợp tranh chấp tài sản thừa kế có yếu tố nước ngoài bao gồm: - Người để lại tài sản là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài. - Người thừa kế tài sản là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài. - Căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan...
Top