Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

  1. Đào tạo kế toán

    Toàn quốc Hồ Chí Minh KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP / HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TẠI TP.ĐÀ LẠT,LÂM ĐỒNG

    KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP / HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TẠI TP.ĐÀ LẠT,LÂM ĐỒNG /🇻🇳Cấp chứng chỉ của BỘ TÀI CHÍNH 🇻🇳KHAI GIẢNG: 19/05/2019 🇻🇳MOBILE/ZALO : 0979 86 86 53 👉Căn cứ vào thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện việc...
  2. Đào tạo kế toán

    Toàn quốc Hồ Chí Minh ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC - DN CHỨNG CHỈ BỘ TÀI CHÍNH

    ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC - DN CHỨNG CHỈ BỘ TÀI CHÍNH Chương trình đào tạo nghiệp vụ kế toán Trưởng đơn vị nhà nước & kế toán trưởng doanh nghiệp do trung tâm kế toán quốc gia tổ chức theo quy định của Bộ Tài chính. Khóa học một mặt giúp các học viên nâng cao kiến thức...
Top