Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

kế toán trưởng nhà nước

  1. Đào tạo kế toán

    Hồ Chí Minh ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC - DN CHỨNG CHỈ BỘ TÀI CHÍNH

    Chương trình đào tạo nghiệp vụ kế toán Trưởng đơn vị nhà nước & kế toán trưởng doanh nghiệp do trung tâm kế toán quốc gia tổ chức theo quy định của Bộ Tài chính. Khóa học một mặt giúp các học viên nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, mặt khác là điều kiện "cần" để bổ nhiệm chức danh kế toán...
  2. giaoducvietnam09

    Toàn quốc Hồ Chí Minh Lớp KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Online (Bộ Tài Chính), Cấp chứng chỉ để bổ nhiệm

    THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHOÁ HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Thi cấp chứng chỉ của Bộ Tài Chính Hotline: 0902. 86 86 49 – Ms.Linh - Phòng đào tạo (Miễn phí học lại,thi lại, bảo lưu) Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Đơn vị hành chính sự nghiệp (ĐVHCSN) theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày...
Top