Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

ketoanchotunhan

  1. VinabookkeepingHCMQ1

    Toàn quốc Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế

    Thông tư 100/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 sửa đổi Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo đó, sửa đổi phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản tại điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư...
Top