Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

khô bò vụn miếng mềm

  1. D

    Toàn quốc khô bò vụn miếng mềm

    KHÔ BÒ VỤN MIẾNG MỀM Thành phần: Thịt bò tươi 100%, đường RS, gừng tươi, tỏi, xả tươi, cà ri, muối ăn, ớt tươi. Qui cách: thùng xá 5kg.Thùng xá 10kg. Hoặc đóng gói 500g theo đơn đặt. Qúa trình khô vụn được tạo ra như sau: sau khi bò miếng mềm lớn được sấy và phân loại đóng thùng những miếng...
Top