Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

khoakhachsan

  1. T

    Toàn quốc Các bộ phận của hệ thống thẻ từ cho khách sạn

    Hệ thống thẻ từ cho khách sạn là sử dụng thẻ từ với công nghệ RFID làm phương pháp xác thực để đóng – mở cửa. Khóa được cấu tạo bởi các bộ phận sau: - Máy tính cài đặt phần mềm quản lý khách sạn hoặc phần mềm khóa của hãng. - Thiết bị ghi đọc thẻ từ kết nối với máy tính qua cổng USB Tạo thẻ...
Top