Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

khoáng mỹ tổng hợp azomite

  1. V

    Toàn quốc Khoáng tổng hợp Mỹ Azomite khoáng vi lượng, đa lượng cho tôm

    #KHOÁNG TẠT CHO TÔM, #KHOÁNG NGUYÊN LIỆU MỸ, #KHOÁNG AZOMITE, #KHOÁNG VI LƯỢNG, #KHOÁNG ĐA LƯỢNG Thành phần: Hỗn hợp gồm 67 nguyên tố khoáng vi lượng, đa lượng: K2O: 0.2%, Ca: 1.8%, Mg: 0.5%, Cl: 0.1%, Na: 0.1%,… Đặc tính: dạng bột màu xám, tan trong nước. Công dụng: Giúp vật nuôi lớn nhanh...
Top