Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

khoáng mỹ

  1. N

    Toàn quốc KHOÁNG MỸ AZOMITE TRỘN VÀ TẠT

    Thành phần Azomite là sản phẩm khoáng khai mỏ tự nhiên, chứa 67 loại khoáng vi lượng và đa lượng Công dụng - Bổ sung khoáng chất cần thiết cho tôm, giúp tôm tăng trưởng nhanh, tăng năng suất - Phòng và trị bệnh cong thân, đục thân, xanh da trời, ốp vỏ, mềm vỏ kinh niên - Khắc phục tình trạng tôm...
Top