Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

lọc đĩa tưới cây

  1. P

    Toàn quốc Bộ lọc tự động, azud modular, bộ lọc Modular 100 Azud, bình lọc azud, bộ lọc nước

    Bộ lọc Modular 100 - Azud (Tây Ban Nha) - Ứng dụng rộng rãi trên thế giới với nhiều mục đích. - Lọc dạng đĩa xếp có rãnh hoặc màng. - Ngăn chặn cát và các chất bẩn dạng thô. - Độ tin cậy cao. - Mất áp thấp. - Nối ren ngoài BSP phù hợp với ren trong nước. - Bảo trì dễ dàng. - Tiết kiệm diện tích...
Top