Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

loadcell sang 0v-10v

  1. 4

    BỘ CHUYỂN LOADCELL SANG ANALOG

    Đặc tính kỹ thuật: -------------------------------- Bộ chuyển đổi tín hiệu cân(loadcell) sang dòng I(4-20mA), V(0-10V), V(0-5V) Chuyên dùng để giao tiếp với PLC, Ardunio qua giao tiếp Analog Ứng dụng đọc tín hiệu(loadcell) cân trong công nghiệp...
Top