Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

logitech sight

  1. ngocthiensup

    Toàn quốc Camera hội nghị Logitech Sight

    Logitech Sight là camera hội nghị để bàn có 2 màu sắc: Trắng (P/N: 960-001503) và Than chì (P/N: 960-001510). Hoạt động song song với Logitech Rally Bar hoặc Rally Bar Mini để cung cấp chế độ xem chính diện và chính giữa những người tham gia cuộc họp xung quanh bàn. Với khả năng tích hợp liền...
Top