Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

lập di chúc

 1. T

  Hồ Chí Minh Tư vấn soạn thảo di chúc

  Cùng với sự tiến bộ về kinh tế - văn hóa của xã hội, việc viết di chúc nhằm mục đích phân chia di sản thừa kế, đảm bảo sự công bằng về cả lý và tình xuất hiện ngày một nhiều trong các gia đình Việt Nam. Hiểu được điều đó, Luật Sư Riêng sẵn sàng đón đầu xu hướng, hỗ trợ bất cứ ai có mong muốn...
 2. T

  Hồ Chí Minh Thủ tục phân chia di sản thừa kế theo di chúc

  Di sản sau người chết để lại được chia theo thừa kế theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật. Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại bao gồm tài sản riêng và phần tài sản trong khối tài sản chung với người khác. Di sản thừa kế có thể là hiện vật, tiền, giấy tờ trị giá được thành...
 3. T

  Hồ Chí Minh Dịch vụ - Tư vấn lập di chúc

  Lập di chúc là một trong những điều còn xa lạ với hầu hết người dân Việt Nam. hậu quả là người thân của họ phải phải lam vào cảnh tranh chấp, kiện tụng, rạn nứt tình máu mủ. Tại sao quý vị cần một bản di chúc? - Di chúc giúp đi thanh thản: Nếu quý vị không có di chúc (bằng văn bản hay bằng...
 4. T

  Hồ Chí Minh Công bố di chúc - Mở thừa kế theo pháp luật

  Thời điểm công bố di chúc là sau khi người lập di chúc chết. Việc công bố được thực hiện theo hình thức cung cấp bản sao di chúc tới tất cả những người có liên quan tới nội dung của di chúc. Người nhận được bản sao di chúc có quyền yêu cầu đối chiếu với bản gốc của di chúc. Trong trường hợp di...
Top