Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

lpj-125sp

  1. Cảnh TTH

    Hà Nội Cầu chì Bussmann LPJ-125SP - Đại lý cầu chì Bussmann tại Việt Nam

    CẦU CHÌ BUSSMANN LPJ-125SP Dòng cầu chì Bussmann® LPJ bảo vệ tối ưu với phần tử kép, cầu chì có giới hạn dòng, trễ thời gian, có thêm lựa chọn chỉ báo cầu chì. Thời gian trễ – 10 giây (tối thiểu) ở 500% dòng định mức. Điện áp định mức: 600Vac/300Vdc Dòng điện định mức: 125A Dòng cắt: • 300kA Vac...
  2. Cảnh TTH

    Hà Nội Cầu chì Bussmann LPJ-125SP - 0915322692 - TTH Automatic

    CẦU CHÌ BUSSMANN LPJ-125SP Dòng cầu chì Bussmann® LPJ bảo vệ tối ưu với phần tử kép, cầu chì có giới hạn dòng, trễ thời gian, có thêm lựa chọn chỉ báo cầu chì. Thời gian trễ – 10 giây (tối thiểu) ở 500% dòng định mức. Điện áp định mức: 600Vac/300Vdc Dòng điện định mức: 125A Dòng cắt: • 300kA Vac...
Top