Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

lưu trữ di chúc

  1. T

    Hồ Chí Minh DỊCH VỤ - LƯU GIỮ DI CHÚC

    Bạn đang tìm nơi Lưu giữ di chúc an toàn, tin cậy mà không phải là Văn phòng Công chứng? Luật Sư Riêng với đội ngũ Luật Sư, Chuyên gia hùng hậu và có nhiều năm kinh nghiệp, cùng cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, hiện đại, sẵn sàng trở thành nơi để bạn Lưu giữ di chúc – văn bản cực kỳ quan...
  2. T

    Hồ Chí Minh Công bố di chúc - Mở thừa kế theo pháp luật

    Thời điểm công bố di chúc là sau khi người lập di chúc chết. Việc công bố được thực hiện theo hình thức cung cấp bản sao di chúc tới tất cả những người có liên quan tới nội dung của di chúc. Người nhận được bản sao di chúc có quyền yêu cầu đối chiếu với bản gốc của di chúc. Trong trường hợp di...
Top