marketing ngành nhà hàng khách sạn

  1. Thạch Phi

    Toàn quốc Hồ Chí Minh [ TIN TỨC ] Tổng quan chiến lược marketing ngành nhà hàng khách sạn hậu Covid-19 năm 2021

    Nhà hàng khách sạn làm cách nào để bảo vệ hoạt động kinh doanh mùa Covid-19? Làn sóng Covid-19 tại Việt Nam đang diễn biến vô cùng phức tạp tính đến đầu tháng 9 vừa qua. Đâu là chiến lược marketing ngành nhà hàng khách sạn để các doanh nghiệp bảo vệ hoạt động kinh doanh của mình? Mô tả công việc...
Top