Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

máy chiết xơ ankom

  1. N

    Toàn quốc MÁY CHIẾT CHẤT XƠ HANON F800

    - Máy phân tích chất xơ Hanon F800 có thiết kế tiên tiến, dễ vận hành và ứng dụng nhiều Iinh vực. Nó có thể được sử dụng trong phương pháp Weende để phân tích chất xơ thô (rằn) và phân tích Van Soest dễ rửa xơ. - Áp dụng cho thực vật, thức ăn chăn nuôi, thực phẩm và các sản phấm nông nghiệp khác...
Top