Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

máy đếm tiền glory 250 giá rẻ

  1. M

    Hồ Chí Minh Máy đếm tiền Glory 250

    I. THÔNG TIN MÁY ĐÊM TIỀN GLORY – 250. Máy đếm tiền cao cấp, có mức độ kiểm giả Polymer chính xác nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Tự động xóa và cộng dồn. Hoàn toàn tự động nhận biết mệnh giá Polymer. Kiểm tra được tiền lẫn loại. Có chức năng tách tờ.a Có chức năng đếm ngoại tệ. II...
Top