Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

máy đếm tiền xinda 2136l new 2018

  1. M

    Hồ Chí Minh Máy đếm tiền Xinda 2136L

    I. THÔNG TIN MÁY ĐẾM TIỀN XINDA 2136 Đếm các loại tiền polymer và cotton, máy ngắn. Đếm chia mẻ siêu chuẩn (tách tờ theo ý muốn). Nhận biết và báo lẫn loại tiền không cùng mệnh giá ( bao gồm nhỏ trong lớn và ngược lại ). Hiển thị mệnh giá khi sử dụng ở chế độ auto.Đếm tiền tự động ,cộng...
Top