Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

máy đếm tiền xiudun 4688w

  1. M

    Hồ Chí Minh Máy đếm tiền Xiudun 4688W

    I. THÔNG TIN MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 4688W. Đếm các loại tiền polymer và cotton, máy băng tải dài kiểm tra tiền giả. Nhận biết và báo lẫn loại tiền không cùng mệnh giá ( bao gồm nhỏ trong lớn và ngược lại ). Hiển thị mệnh giá khi sử dụng ở chế độ auto. Đếm tiền tự động, cộng dồn, đếm ẩn định số ...
Top