Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

máy đếm tiền xiudun 8000 chính hãng

  1. maydemtien

    Toàn quốc Máy đếm tiền Xiudun 8000 chính hãng

    I. THÔNG TIN MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 8000 Đếm các loại tiền polymer và cotton, máy ngắn kiểm tra tiền giả. Đếm chia mẻ siêu chuẩn (tách tờ theo ý muốn). Nhận biết và báo lẫn loại tiền không cùng mệnh giá ( bao gồm nhỏ trong lớn và ngược lại ). Hiển thị mệnh giá khi sử dụng ở chế độ auto. Đếm tiền...
Top