Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

máy dò dây mạng i-pook pk65h

  1. A

    Toàn quốc Máy Dò Dây Mạng i-POOK PK65H

    Máy Dò Dây Mạng i-POOK PK65H * i-POOK PK65A Multi-purpose Wire Tracker: thiết bị dò test dây mạng cao cấp * PK23 Receiver * RJ11 Fit Line * RJ – 45 Fit Line * Alligator Clip Fit Line * Carrying Bag * Headset * English Manual Running current: Emitter≤ 20mA, Receiver≤ 50mA...
Top