máy dò khí gas

  1. eco3dvn

    Toàn quốc Lĩnh vực sử dụng và chú ý khi sử dụng máy dò khí

    Gần như các ngành công nghiệp có sử dụng nhân lực đều cần dùng đến máy dò khí nếu liên quan đến 1 trong 3 yếu tố sau: Khu vực kín, Khu vực nguy hiểm có khả năng tồn tại các khí gây cháy nổ và Khu vực có có thể có hóa chất bay hơi. (Máy dò khí ở đây dùng trong phạm trù thiết bị an toàn, nên chúng...
  2. N

    Hồ Chí Minh máy dò đo khí 4 chỉ tiêu thông minh IMR uy tín tphcm

    MÁY DÒ ĐO KHÍ 4 CHỈ TIÊU IX616 MÔ TẢ : Màu: Cam Hãng: IMR Mỹ Hiễn thị đồng thời 4 chỉ tiêu đo đạt O2, CO, H2S, CH4 Kích thước : 12x6,8x3 cm Trọng lượng : 0,22 kg ĐẶC TRƯNG: Máy dò đo khí 4 chỉ tiêu sử dụng loại cảm biến xúc tác và điện hoá, sử dụng màng hình LED hiển thị thực và trạng thái...
Top