Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

may ep kho phan

  1. V

    Hồ Chí Minh Máy ép khô phân, ép khô bã các loại chất thải

    Máy ép tách nước và bã(máy ép phân) là công nghệ mới vào nước ta với công dụng chủ yếu là ép tách nước giúp thu hồi lượng bã hiệu quả đối với các nhà máy xử lý chất thải công nghiệp hoặc các trang trại xử lý chất thải chăn nuôi Máy ép tách nước, ép tách phân heo (lợn) được sản xuất với trái tim...
Top