Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

máy khoan từ vac

  1. T

    Hồ Chí Minh Máy khoan từ VAC 19mm - VA1501

    Máy khoan từ vac 19mm - VA1501 Máy khoan từ vac 19mm - VA1501 được sử dụng để khoan cắt tạo lỗ chi tiết trên bề mặt kim loại cứng, lực hút đế từ giúp máy khoan có thể hoạt động trên mọi phương diện kết cấu( phương ngang, phương dọc thậm chí vị trí tạo lỗ nghiêng) Máy khoan từ vac 19mm - VA1501...
Top