Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

máy phân tích

  1. T

    Toàn quốc Hà Nội Máy phân tích cacbon lưu huỳnh ELEMENTRAC CS‑r

    Máy phân tích cacbon lưu huỳnh ELEMENTRAC CS‑r Model: ELEMENTRAC CS‑r Hãng sản xuất: Eltra – Để phân tích nguyên tố cacbon (C) và lưu huỳnh (S) an toàn, chính xác và đáng tin cậy trong các chất nền chủ yếu là chất hữu cơ như đất, chất thải, gỗ, dầu, than và than cốc, ELTRA cung cấp máy phân tích...
  2. T

    Toàn quốc Hà Nội máy phân tích cacbon bề mặt

    Máy phân tích cacbon bề mặt Model: SurfaceC-800 Hãng sản xuất: Eltra Máy phân tích cacbon bề mặt xác định hàm lượng cacbon trên bề mặt vật liệu là yêu cầu đặc biệt cho việc kiểm soát chất lượng trong lĩnh vực sản xuất kim loại. Máy phân tích cacbon bề mặt ELTRA SurfaceC-800 được thiết kế để xác...
Top