Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

máy test 8601

  1. A

    Toàn quốc Test mạng đa năng NF-8601W

    Test mạng đa năng NF-8601W 1. Chức năng PoE: xác định chân nào đang cung cấp năng lượng và phát hiện điện áp bao nhiêu. 2. Chức năng PING để kiểm tra hiệu suất mạng, gói dữ liệu, thời gian tối thiểu và tối đa. 3. Cáp theo dõi giai điệu với Từ chối giao thoa AC hoàn chỉnh 4. Hub...
Top