Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

máy test mạng nf-868 noyafa

  1. A

    Toàn quốc máy test mạng NF-868 Noyafa

    Máy test mạng NF-868 Noyafa Máy test mạng NF-868 Noyafa có khả năng tránh sự giao thoa hiện tại. Thiết bị gồm có ba bộ phận: máy thử nghiệm chính (NF-868-M), máy thu (NF-868-S) và bộ điều khiển từ xa định danh (NF-868-R). Nó có các cặp thử nghiệm nhà nước mạch các chức năng bao gồm thử nghiệm...
  2. A

    Toàn quốc Máy test mạng NF-868 Noyafa

    Máy test mạng NF-868 Noyafa có khả năng tránh sự giao thoa hiện tại. Thiết bị gồm có ba bộ phận: máy thử nghiệm chính (NF-868-M), máy thu (NF-868-S) và bộ điều khiển từ xa định danh (NF-868-R). Nó có các cặp thử nghiệm nhà nước mạch các chức năng bao gồm thử nghiệm chiều dài, tìm kiếm đường...
Top