Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

men vi sinh bio pro

  1. linh linh

    Hồ Chí Minh Biopro tablet vi sinh ổn định tảo, xử lý nước trong ao nuôi dạng viên nén

    Thành phần: - Bacillus Subtilis 2*10^9 cfu/g - Bacillus Licheniformis 2*10^9 cfu/g - Enzyme: Protease, Amylase, Phytase Công dụng: - Giúp ổn định tảo, duy trì nước - Chuyển hóa các khí độc như NH3, NO2, H2S,... trong ao nuôi sang dạng không độc. - Làm sạch nền đáy ao nuôi bằng việc phân hủy các...
  2. V

    Toàn quốc Bán Bio pro-Men vi sinh Mỹ xử lý nước và đáy ao, làm sạch nước hiệu quả giá tốt

    Là men vi sinh dạng nguyên liệu chuyên dùng xử lý nước và đáy ao nuôi tôm. Thành phần: Bacillus megaterium................. 1.0×109 CFU/g Bacillus polymyxa ................... 1.0×109 CFU/g Bacillus subtilis ........................ 1.0×109 CFU/g Bacillus licheniformis ............. 1.0×109...
Top