Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn
Muốn SPAM thì vào đây >> Facebook Group

men vi sinh biopro tablet

  1. linh linh

    Hồ Chí Minh Biopro tablet vi sinh ổn định tảo, xử lý nước trong ao nuôi dạng viên nén

    Thành phần: - Bacillus Subtilis 2*10^9 cfu/g - Bacillus Licheniformis 2*10^9 cfu/g - Enzyme: Protease, Amylase, Phytase Công dụng: - Giúp ổn định tảo, duy trì nước - Chuyển hóa các khí độc như NH3, NO2, H2S,... trong ao nuôi sang dạng không độc. - Làm sạch nền đáy ao nuôi bằng việc phân hủy các...
  2. L

    Hồ Chí Minh Hà Nội Men vi sinh xử lí nước và đáy ao nuôi thủy sản

    Men vi sinh xử lí nước và đáy ao Thành phần: - Bacillus Subtilis: 2*109 cfu/g - Bacillus Licheniformis: 2*109 cfu/g Công Dụng : Giúp ổn định tảo, duy trì chất lượng nước. Chuyển hóa các khí độc gây độc cho cá như NH2, NO2, H2S… trong ao nuôi sang dạng không độc. Làm sạch nền...
Top