Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

men vi sinh đáy

  1. V

    Toàn quốc Bán Bio pro-Men vi sinh Mỹ xử lý nước và đáy ao, làm sạch nước hiệu quả giá tốt

    Là men vi sinh dạng nguyên liệu chuyên dùng xử lý nước và đáy ao nuôi tôm. Thành phần: Bacillus megaterium................. 1.0×109 CFU/g Bacillus polymyxa ................... 1.0×109 CFU/g Bacillus subtilis ........................ 1.0×109 CFU/g Bacillus licheniformis ............. 1.0×109...
Top