Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

men vi sinh mỹ

  1. V

    Toàn quốc Men vi sinh dạng viên nén Bio pro tablet cắt tảo, làm sạch nước và đáy ao hiệu quả

    Đặc điểm: dạng viên nén, mỗi viên nén chứa 64 tỷ vi sinh, 16g/viên Thành phần: Bacillus subtilis ........................ 2.0×10^9 CFU/g Bacillus licheniformis ............. 2.0×10^9CFU/g TOTAL: 4.0×10^9 CFU/g Enzyme: Amylase, Protease, Lipase Công dụng: Ổn định chất lượng nước và cân bằng...
  2. V

    Toàn quốc Bán Bio pro-Men vi sinh Mỹ xử lý nước và đáy ao, làm sạch nước hiệu quả giá tốt

    Là men vi sinh dạng nguyên liệu chuyên dùng xử lý nước và đáy ao nuôi tôm. Thành phần: Bacillus megaterium................. 1.0×109 CFU/g Bacillus polymyxa ................... 1.0×109 CFU/g Bacillus subtilis ........................ 1.0×109 CFU/g Bacillus licheniformis ............. 1.0×109...
Top