mầm rau giàu khoáng

  1. P

    Hà Nội Chuyên cung cấp bột mầm rau giàu khoáng

    Rau mầm là một trong số các thực phẩm rất giàu dinh dưỡng bởi chúng chứa tất cả các yếu tố mà cây cần cho sự sống và tăng trưởng. Quá trình nảy mầm của hạt sẽ sinh ra rất nhiều các loại enzyme phục vụ quá trình trao đổi chất của cây và làm gia tăng số lượng cũng như khả dụng sinh học của các...
Top