Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

model7211

  1. BKAII

    Toàn quốc MODEL7211: Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet

    MODEL7211 cung cấp cầu chuyển đổi dễ dàng từ kênh E1 của ITU-T G.703 sang giao diện Ethernet. Có thể được sử dụng rộng rãi trong kết nối giữa WAN và LAN, giám sát, vv. Một cặp MODEL7211 cung cấp giải pháp hiệu quả về chi phí để sử dụng đường dây thuê riêng E1 hiện có cho dịch vụ Ethernet. Tính...
Top