Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

module điều khiển plc

  1. CongtyBKAII

    Toàn quốc A-5188: Module điều khiển PLC 8DI/4DO, hỗ trợ RS232, RS485, USB.

    A-5188 là bộ module điều khiển PLC 8DI/4DO, đầu ra relay, nguồn DC. Hỗ trợ chuẩn truyền thông modbus RTU qua cổng vật lý RS232, RS485 và USB 2.0 của hãng Yottacontrol - Taiwan hiện đang được BKAII phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. A-5188 được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp, nhỏ...
Top