Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

module mypbx

  1. H

    Toàn quốc Module MyPBX SO 1FXS+1FXO

    Module MyPBX SO 1FXS+1FXO Hỗ trợ 1 FXS và 1 FXO, tương thích với tổng đài đài MyPBX và card Asterisk. Thực hiện và nhận cuộc gọi ngay cả khi hệ thống mất nguồn Phân phối thiết bị VoIP và Hội nghị truyền hình trực tuyến CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU HƯNG Add: 36A, Nguyễn Gia Trí, P.25, Bình...
Top